Korisni linkovi

Korisni linkovi sa službene stranice Golf Saveza BiH:

Raspored turnira:

http://www.bhgolf.ba/raspored_turnira.html

Rezultati:

http://www.bhgolf.ba/rezultati.html

HCP centar:

http://www.bhgolf.ba/login.html

Smještaj u Posušju:

 • Motel Penava: +387 63 580 580
 • Motel Viktorija: +387 39 681 139
 • Motel Bagušić: +387 63 381 122

Važniji telefonski brojevi:

 • Vatrogasci: 123
 • Policijska postaja: 039 685 300
 • Dom Zdravlja: 039 681 017
 • Centar za socijalni rad: 039 681 053
 • Crveni Križ: 039 681 790
 • Župni ured Posušje: 039 681 052
 • EPHZHB - posl. Posušje: 039 681 004
 • HT Centar Posušje: 039 685 060
 • HP Posušje: 039 681 134
 • Radio Posušje: 039 681 661
 • Radio Plus: 039 682 981

Partneri, sponzori, donatori i prijatelji GK Posušje

Partneri, sponzori, donatori i prijatelji GK Posušje