O nama | About Us

GK Posušje

Golf u Hercegovini jedan je od najmlađih sportova. Osim nekoliko individualaca, zaljubljenih u svoj hobi, malo tko je imao prilike u posljednjih nekoliko godina iskušati ovu igru.

Danas je situacija potpuno drugačija: krajem 2006. godine osnovan je Golf klub Posušje - drugi u BiH, a sljedeće godine uređeno je igralište s pet rupa. Istina, nije ispunjavalo sve uvjete kakve jedno igralište zahtijeva. Green, tee-off, fairway, hazardi i ostali sastavni dijelovi pravog golf igrališta bili su na dosta niskoj razini. Ali, obzirom na znanje, uvjete i sredstva kojim se raspolagalo, svi posjetitelji igrališta bili su i više nego zadovoljni viđenim. Osnovni razlog za to je, sigurni smo, ambijent, kojeg je teško i zamisliti u kršnoj Hercegovini, a kamoli u Posušju o kojem samo ime sve govori.

Zelena livada, koju je "Bog stvorio samo za golf i ništa više" kako je rekao jedan zaljubljenik u ovu džentlmensku igru, kao da je izrezana iz nekog drugog svijeta i umetnuta između krševitih brežuljaka obraslih zakržljalom hrastovom šumom.

To je Topala - isušeno korito rijeke, najniža točka Posuškog polja. Kroz nju je protekla sva voda koja je ikada zalutala u ovu kotlinu i za sobom ostavila debele naslage crne zemlje, stvorivši krajolik idealan za uređenje golf igrališta.

Početkom 2008. godine Topala je bila jedno veliko gradilište. Kamioni zemlje i pijeska, utovarivači i radnici ubrzano su pripremali teren kako bi sve bilo spremno za otvaranje igrališta. Svi planirani radovi izvedeni su u predviđenom roku tako da je početkom svibnja iste godine teren bio spreman za prve posjetitelje.

U 2011. godini ponovno se pristupilo proširenju terena, tako da je u travnju iste godine otvoreno igralište s devet rupa, trenutno najveće u regiji. U sklopu klupske kuće uređen je i driving range dužine oko 220 m sa desetak mjesta za ispucavanje.

Od osnivanja Golf Kluba Posušje pa do danas napravljeni su veliki pomaci u uređenju kako terena, klupske kuće tako i okoliša :

 • Proširenje golf terena sa 6 na 9 rupa
 • Probili smo/napravili novi kraći pristupni put do golf terena i klupske kuće cca 1200 metara
 • Doveli smo podzemni vod električne energije za potrebe klupske kuće cca 3000 metara
 • Doveli smo vodu i razveli sustav navodnjavanja s prskalicama po cijelom terenu cca 12000 metara
 • Uredili smo i klupsku kuću prema visokim standardima današnjice (Sanitarni čvorovi, tuševi, svlačionica, garaža/alatnica, prostorije za golf opremu, klimatizirani caffe - restoran.

Dugoročno planiramo dodatno popravljanje i uređenje golf terena kao i greenova te asfaltiranje pristupnog puta do našeg golf terena.

Imamo dogovore sa osnovnom i srednjom školom da zainteresirane učenike besplatno educiramo o golf pravilima i o golfu općenito.

Poticati ćemo učenike da dolaze na golf teren Topala jednom tjedno te vršiti obuku i pružati igru besplatno u tijeku njihovog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja sve u cilju bolje promidžbe golfa te da u budućnosti imamo što više članova u našem klubu.

Dobro došli na Topalu!

About Us

Golf in Herzegovina is one of the youngest sports there. Excepting a few individuals, lovers of their own avocation, there were not much people to have a chance to try out this game.

Today here is completely different situation; Golf Club Posušje has been established at the end of 2006. as a second existing club in Bosnia and Herzegovina; next year golf course with 5 holes has been constructed. Truly, it hasn't been fulfilling all requirements which single golf playfield requires. Green, tee-off, fairway, hazard and other real golf course components were on low construction level. But, considering on knowledge, conditions and resorts which were on disposal, all visitors were more than satisfied what they saw. The main reason for it, for sure, was ambient, which is hard to imagine in the rubble Herzegovina, especially in Posušje whose name says everything (Posušje- wiped dry).

Green field, which was "created by God only for golf and for nothing more" was a sentence which said one of the lovers in this gentleman play. He also said that this field looks like it was cut from some other world and inserted between rubble knolls overgrown by oak forest.

That is Topala-drained riverbed, the lowest point of Posušje's field. Through this river flew all the quantity of water which ever came in this pit and left behind itself gross sediments of black soil, creating perfect environment for golf course.

At the beginning of 2008. Topala was big construction field. There were many trucks of soil and sand, workers were preparing field hurriedly to be prepared for opening of the golf course. All construction plans were performed in a deadline, so golf course was ready for first visitors in the beginning of May same year.

In 2011. there was a purpose to expand the course, therefore golf course with 9 holes was opened in April 2011. which makes it the biggest one in the region. Within Club house was also constructed driving range around 220 m long with 10 kicking out positions.

There were also many things which have been done since Golf Club Posusje was established, here it is what can be abstracted:

 • Shorter access path to golf course and Club house (around 1200 m length)
 • Expanding of the golf course from 6 to 9 holes
 • Underground electrical power line was brought for Club house needs (around 3000 m length)
 • Water and irrigation system with sprinklers were implemented over the whole course (around 12000 m length)
 • Club house and its environment were also constructed under the high standard of nowadays (sanitary facilities, showers, locker room, garage, golf equipment facilities, air-condition cafe and restaurant)

There are also long-term plans of Golf Club Posušje:

 • constantly improving and construction of golf play field and greens, as same as paving of the access path
 • educating and encouraging for free all students and pupils which are interested to learn about golf rules and about golf generally once a week in a cooperation with local schools with a goal to promote golf and to increase number of golf Club's members

Welcome to Golf Club Posušje-Topala!

PrilogVeličina
PDF icon Brošura GK Posušje9.14 MB

Partneri, sponzori, donatori i prijatelji GK Posušje

Partneri, sponzori, donatori i prijatelji GK Posušje